enova365 logo

Nowa wersja 14.3 systemu enova365

Najnowsza wersja oprogramowania enova365 numer 14.3 została opublikowana.

Nowości wersji:
Dostosowanie enova365 do zmian przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)

W wersji 14.3 zostały wprowadzone zmiany istniejącej funkcjonalności oraz nowe mechanizmy wspomagające dostawanie organizacji do wymogów RODO. Poniżej lista zmian dotyczących RODO:

  1. W obszarze rejestrowania oświadczeń (zgód) wprowadzono zmiany wynikające z potrzeb dostosowania istniejących mechanizmów do wymogów nowego rozporządzenia. Dodatkowo na listach pracowników, kontrahentów, osób kontaktowych, członków i uczestników szkoleń dodano możliwość filtrowania w oparciu o posiadane zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  2. Udostępniono mechanizmy zaciemniania danych w systemie enova365 działający w dwóch wariantach: anonimizacji – nieodwracalnej operacji zaciemnienia danych i pseudonimizacji – operacji odwracalnej bezpośrednio z poziomu systemu enova365.
  3. Udostępniono nową funkcjonalność umożliwiającą prowadzenie Rejestru czynności przetwarzania oraz Rejestru kategorii czynności przetwarzania.
  4. Poszerzono zakres rejestrowania zmian rekordów w systemie. Funkcjonalność rejestrowania zmian rekordów dla wybranych obiektów (podmiotów danych osobowych) rozszerzono o możliwość zapisywania zdarzeń utworzenia relacji (referencji) do tych podmiotów na innych obiektach w systemie.
  5. Udostępniono eksport i import danych osobowych z zastosowaniem pliku XML.
Pozostałe istotne zmiany
  1. Podpisywanie JPK_VAT danymi autoryzującymi.
  2. Możliwość podpisywania podpisem cyfrowym plików PDF i XML przechowywanych jako załączniki.
  3. Dodano standardową definicję EDI do tworzenia dokumentów ewidencji poprzez import pliku JPK_FA.