Archiwa tagu: e-sprawozdania

enova365 logo

Nowa wersja enova365 z numerem 15.0

enova365 w wersji 15.0 została opublikowana

Najważniejsze nowości funkcjonalne wersji 15.0enova 365 wersja 15.0

Dostosowanie enova365 do zmian przepisów

1. Zgodnie z przepisami o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z 2018 r. poz. 398) zmianie ulega forma oraz sposób przekazywania dokumentów finansowych (rocznych sprawozdań finansowych). od 1 października 2018r., sprawozdania finansowe powinny być sporządzone w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej. W następstwie powyższych zmian do programu enova365 zostały dodane nowe definicje zestawień księgowych zgodne ze strukturami elektronicznymi e-sprawozdań opublikowanymi na stronie MF.

2. Zaktualizowano wskaźniki kadrowo-płacowe.

3. Dostosowano program enova365 do wprowadzonej od 1 lipca 2018 zmiany kwoty wolnej od potraceń zrealizowanych ze świadczeń należnych z ubezpieczenia społecznego.
4. Uaktualniono wzór raportu  ZUS RP-7.
5. Dostosowano program enova365 do zmian w przepisach dotyczących pobierania zasiłku opiekuńczego przez rodziców dzieci niepełnosprawnych.


Pozostałe istotne zmiany funkcjonalne:

1. Dla licencji platynowej wprowadzono pełne tłumaczenie programu na język angielski, zarówno dla pulpitów jak i całego systemu ERP. Dodano również możliwość tworzenia własnych słowników.
2. Utworzono szereg nowych domen BI służących do przeprowadzenia analiz dla modułów: Handel oraz Kary i płace.
3. Udostępniono dodatek Praca na wielu bazach w wersji przeglądarkowej (HTML).
4. Udostępniono nową odsłonę zestawień czasu pracy w Pulpitach HR w nowym interface użytkownika.
5. Rozszerzono funkcjonalność modułu e-Sklepy enova365 o integrację z platformą sklepu internetowego Shoper.
6. Rozbudowano możliwości konfiguracyjne dostępne dla definicji dokumentów handlowych oraz ich relacji.