Archiwa tagu: nowa wersja

enova365 logo

Nowa wersja enova365 z numerem 15.0

enova365 w wersji 15.0 została opublikowana

Najważniejsze nowości funkcjonalne wersji 15.0enova 365 wersja 15.0

Dostosowanie enova365 do zmian przepisów

1. Zgodnie z przepisami o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z 2018 r. poz. 398) zmianie ulega forma oraz sposób przekazywania dokumentów finansowych (rocznych sprawozdań finansowych). od 1 października 2018r., sprawozdania finansowe powinny być sporządzone w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej. W następstwie powyższych zmian do programu enova365 zostały dodane nowe definicje zestawień księgowych zgodne ze strukturami elektronicznymi e-sprawozdań opublikowanymi na stronie MF.

2. Zaktualizowano wskaźniki kadrowo-płacowe.

3. Dostosowano program enova365 do wprowadzonej od 1 lipca 2018 zmiany kwoty wolnej od potraceń zrealizowanych ze świadczeń należnych z ubezpieczenia społecznego.
4. Uaktualniono wzór raportu  ZUS RP-7.
5. Dostosowano program enova365 do zmian w przepisach dotyczących pobierania zasiłku opiekuńczego przez rodziców dzieci niepełnosprawnych.


Pozostałe istotne zmiany funkcjonalne:

1. Dla licencji platynowej wprowadzono pełne tłumaczenie programu na język angielski, zarówno dla pulpitów jak i całego systemu ERP. Dodano również możliwość tworzenia własnych słowników.
2. Utworzono szereg nowych domen BI służących do przeprowadzenia analiz dla modułów: Handel oraz Kary i płace.
3. Udostępniono dodatek Praca na wielu bazach w wersji przeglądarkowej (HTML).
4. Udostępniono nową odsłonę zestawień czasu pracy w Pulpitach HR w nowym interface użytkownika.
5. Rozszerzono funkcjonalność modułu e-Sklepy enova365 o integrację z platformą sklepu internetowego Shoper.
6. Rozbudowano możliwości konfiguracyjne dostępne dla definicji dokumentów handlowych oraz ich relacji.

enova365 logo

Nowa wersja 14.5 enova365

Najnowsza wersja oprogramowania enova365 numer 14.5 została opublikowana.enova_14_5

Najważniejsze nowości funkcjonalne wersji 14.5:

Dostosowanie enova365 do zmian przepisów
1) Dostosowanie enova365 do wprowadzanego od 1 lipca 2018 r. w obrocie gospodarczym nowego modelu płatności podzielonej.
2) Nowe wzory deklaracji VAT-7 i VAT-7K obowiązujące od 1 lipca 2018 r.
3) Drukowanie NIP na paragonie fiskalnym w module Handel.
4) Dostosowanie algorytmów naliczania składek ZUS do zmian przepisów dotyczących przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność po 30 kwietnia 2018 r.
5) Nowe parametry na formularzu nieobecności „Zwolnienie chorobowe” dotyczące leczenia szpitalnego.
6) Zmiany w algorytmie naliczenia nadgodzin dotyczące bilansowania nadgodzin dobowych w dłuższym okresie rozliczeniowym.
7) Aktualizacja wskaźników kadrowo-płacowych.
8) Uaktualnienie wzoru raportu „Zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3”

Pozostałe istotne zmiany funkcjonalne
1) Istotne zmiany w zakresie standardowego mechanizmu wyszukiwania i filtrowania danych (lokatora) na listach wyboru (listach rozwijanych typu lookup).
2) Uzupełnienie brakujących tłumaczeń w angielskiej wersji pulpitów.
3) Standardowy proces obsługujący obieg dokumentu kosztowego w module DMS, w oparciu o nowy dodatek Integracja OCR pozwalający na wsparcie procesu obiegu dokumentu kosztowego w DMS przez zewnętrzne narzędzie OCR.
3) W ramach dodatku Elektroniczne wyciągi bankowe udostępniono komunikację z ING Bank Śląski przez WebService.

enova365 logo

Nowa wersja 14.3 systemu enova365

Najnowsza wersja oprogramowania enova365 numer 14.3 została opublikowana.

Nowości wersji:
Dostosowanie enova365 do zmian przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)

W wersji 14.3 zostały wprowadzone zmiany istniejącej funkcjonalności oraz nowe mechanizmy wspomagające dostawanie organizacji do wymogów RODO. Poniżej lista zmian dotyczących RODO:

  1. W obszarze rejestrowania oświadczeń (zgód) wprowadzono zmiany wynikające z potrzeb dostosowania istniejących mechanizmów do wymogów nowego rozporządzenia. Dodatkowo na listach pracowników, kontrahentów, osób kontaktowych, członków i uczestników szkoleń dodano możliwość filtrowania w oparciu o posiadane zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  2. Udostępniono mechanizmy zaciemniania danych w systemie enova365 działający w dwóch wariantach: anonimizacji – nieodwracalnej operacji zaciemnienia danych i pseudonimizacji – operacji odwracalnej bezpośrednio z poziomu systemu enova365.
  3. Udostępniono nową funkcjonalność umożliwiającą prowadzenie Rejestru czynności przetwarzania oraz Rejestru kategorii czynności przetwarzania.
  4. Poszerzono zakres rejestrowania zmian rekordów w systemie. Funkcjonalność rejestrowania zmian rekordów dla wybranych obiektów (podmiotów danych osobowych) rozszerzono o możliwość zapisywania zdarzeń utworzenia relacji (referencji) do tych podmiotów na innych obiektach w systemie.
  5. Udostępniono eksport i import danych osobowych z zastosowaniem pliku XML.
Pozostałe istotne zmiany
  1. Podpisywanie JPK_VAT danymi autoryzującymi.
  2. Możliwość podpisywania podpisem cyfrowym plików PDF i XML przechowywanych jako załączniki.
  3. Dodano standardową definicję EDI do tworzenia dokumentów ewidencji poprzez import pliku JPK_FA.